Ngày cầu cho Chị em trong Dòng đã qua đời

Ngày cầu cho Chị em trong Dòng đã qua đời

Check Also

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa        Chắp cánh yêu …