Ngày cầu cho chị em trong Dòng đã qua đời

Ngày cầu cho chị em trong Dòng đã qua đời

Check Also

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA CHÚA GIÊSU

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho các môn đệ biết đâu …