Mừng Bổn Mạng Đệ Nhất Dòng Với Chúa Giêsu Thánh Thể

Tháng 10, tháng toàn thể Giáo Hội dành riêng để sùng kình Mẹ Maria với tước hiệu Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Đặc biệt với các nữ tu thuộc dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu, thời gian này như cánh cửa hoa thiêng gieo rắc trong lòng chị em một nỗi khắc khoải, hướng về cội nguồn, để tìm, để sống và để tung gieo niềm hy vọng! Để tìm lại căn tính cũng như thêm một lần nhìn lại cung cách sống đời tu mang danh Mẹ.

Đặc biệt, trong ngày lễ mừng Mẹ Mân Côi, Hội Dòng được thay mặt giáo Phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Bí Tích Thánh Thể là trung tâm và nguồn mạch, là cứu cánh và điểm tựa ơn gọi của người nữ tu Mân Côi. Giữa cơn đại dịch, nhiều chị em nơi xa không thể quy tụ nơi nhà mẹ. Tuy nhiên, giữa những hoàn cảnh thế thời, chị em càng thêm sốt mến hướng về Thánh Thể Chúa, để cùng Mẹ Maria, với những tràng chuỗi Mân Côi với nhiều cách thức suy chiêm và thầm lặng, cùng hướng về Mẹ Dòng, tha thiết cầu bình an cho nhân loại.

Ngày chầu Chúa Giêsu Thánh Thể của Hội Dòng thay mặt giáo phận được khai mạc sau những giờ tĩnh tâm, với thánh lễ khai mạc vào chiều ngày 06/ 10. Thánh Thể Chúa được chị em toàn dòng thay phiên nhau chầu lượt, các cộng đoàn, các miền đều tham dự và chủ sự giờ chầu Thánh Thể trong tâm tình với Mẹ Mân Côi, và trong tình hiệp thông với toàn thể Hội Dòng. Trước thánh lễ bế mạc ngày chầu lượt, chị em cùng quý cha cung nghinh Thánh Thể và dâng hoa kính Mẹ tại nguyện đường thật sốt mến…

Thật vậy, chỉ có những giây phút bên Chúa, chị em mới thực sự khám phá ra ơn gọi và căn tính của người tu sĩ. Là những người được mời gọi sống đời thánh hiến, là trung gian chuyển cầu và tiếp nối sứ mạng của Thiên Chúa giữa trần thế. Bởi lẽ, rất nhiều khi dòng chảy của trào lưu công nghệ, trào lưu tục hóa đã làm phai mờ căn tính của người nữ tu. Trở về bên Thánh Thể, cùng với Mẹ Mân Côi, chị em được thôi thúc thật lòng hoán cải để trở nên những nữ tu nhiệt thành và hăng say trong sứ mạng của Hội Dòng.

Tạ ơn Thiên Chúa đã cho con được trở thành những nữ tu mang danh Mẹ!

Mang danh Mẹ, chúng con ý thức thêm một lần về sứ mạng làm tông đồ cho Mẹ với lời kinh nhẹ nhàng mà thấm thía, giản dị mà sâu xa, cho chúng con ý thức rằng, đã mang danh Mẹ, chúng con cần phải mang lấy trái tim của Mẹ, lối sống, cung cách và đôi tay phục vụ của Mẹ.

 

Xin Mẹ mãi mãi ở với Hội Dòng và tiếp tục bảo trợ chúng con. Để cùng Mẹ, chúng con tìm thấy nguồn mạch và cội rễ của đời dâng hiến, chính là trở nên tấm bánh cho đời. Đó cũng là phản chiếu Tấm Bánh Thánh Thể nhiệm mầu, nơi chúng con đã được kín múc sức mạnh và nguồn bình an…

Cát Trắng

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …