Mừng Bổn Mạng: Cộng đoàn Mân Côi Ninh Cường, Lớp Truyền Tin

Lễ Truyền Tin Thiên Chúa Nhập Thể

Ngày cầu cho ơn thiên triệu của Dòng

 

Mừng Bổn Mạng

Cộng đoàn Mân Côi Ninh Cường

Lớp Truyền Tin

 

Check Also

Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật 5 Thường niên năm A

Muối và ánh sáng Muối và ánh sáng là hai vật thể rất quen thuộc …