Mừng Bổn Mạng: Cộng đoàn Mân Côi Ninh Cường, Lớp Truyền Tin

Lễ Truyền Tin Thiên Chúa Nhập Thể

Ngày cầu cho ơn thiên triệu của Dòng

 

Mừng Bổn Mạng

Cộng đoàn Mân Côi Ninh Cường

Lớp Truyền Tin

 

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …