MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI

    Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một trong những mầu nhiệm chính của đạo Công giáo. Khi nói đến mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, người ta không thể nào thấu đạt bằng trí tuệ, ngôn ngữ hay dùng một hình ảnh nào để diễn tả cách chính xác và đầy đủ được. Vì đây là mầu nhiệm quan trọng nhất của Kitô giáo, và Giáo Hội luôn tuyên xưng mầu nhiệm cao cả ấy. Mỗi khi làm dấu Thánh giá, khi đọc kinh Sáng Danh chính lúc đó chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

   Chính Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta biết mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi: Ba Ngôi không tách rời, không phân rẽ, không hơn không kém. Tình yêu làm cho Ba Ngôi nên một. Ba Ngôi Thiên Chúa chia sẻ với nhau. Cha trao ban tất cả cho Con, Con dâng hiến tất cả cho Cha, Thánh Thần là sự thông hiệp giữa Cha và Con. Một tình yêu tràn ngập cả vũ trụ: Thiên Chúa là tình yêu sáng tạo khi Người dựng nên con người giống hình ảnh Người. Người là tình yêu cứu độ khi Người muốn tha thứ cho nhân loại qua Đức Giêsu Kitô. Người là tình yêu thánh hoá khi Người ban cho chúng ta sức sống mới trong Thánh Thần.

   Sứ điệp Lời Chúa trong lễ Chúa Ba Ngôi, mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống theo khuôn mẫu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Biết sống hiệp nhất với nhau. Biết dâng hiến bản thân mình, biết cho đi, biết chia sẻ, biết sống chan hoà tình bác ái… Bởi, tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa bao trùm và chiếu sáng trên tất cả hành trình của con người. Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu không bao giờ vơi cạn. Tất cả mọi tình yêu đều bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi. Tất cả mọi tình yêu muốn trung thực và bền vững đều phải học theo khuôn mẫu tình yêu Chúa Ba Ngôi. Hạnh phúc là chúng ta được tham dự vào bầu khí yêu thương của Chúa Ba Ngôi. Hạnh phúc sẽ đến khi mọi người biết yêu thương nhau trong tình yêu của Chúa Ba Ngôi.

   Hơn nữa, Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa không phải là cô độc, mà là một “Gia đình” gồm ba nhân vị. Ba Ngôi yêu thương và hiệp thông với nhau đến mức trở nên “Một” với nhau. Cho nên, mỗi người cần vượt qua sự khác biệt nhau, sẵn sàng bỏ qua tính ganh tị, loại trừ, chia rẽ… khi sống được như thế thì mỗi chúng ta trở thành một chứng nhân của mầu nhiệm hiệp thông Ba Ngôi Thiên Chúa.

   Phần chúng ta, những môn đệ của Chúa, mỗi khi chúng ta làm dấu Thánh giá nhân danh Chúa Ba Ngôi, chúng ta hãy xin Ba Ngôi Thiên Chúa in tình yêu thánh thiện của Người vào tâm hồn chúng ta. Và chúng ta được mời gọi xóa đi dấu ấn của hận thù, ghen ghét, ích kỷ và chia rẽ, thay vào đó là phủ trên đời mình dấu ấn của tình yêu, khoan dung, tha thứ và kiến tạo sự hiệp nhất trong bình an.

   Lại nữa, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của “tình yêu”. Tình yêu ấy không giữ lại cho chính mình, mà đổ tràn xuống trên con người. Vì yêu thương Chúa Cha đã ban Con Một cho thế gian, để thế gian được sống. Thiên Chúa Ba Ngôi không có gì khác hơn chính là “mầu nhiệm tình yêu”, tràn đầy từ trời đổ xuống cho thế gian, vượt qua tất cả mọi rào cản, mọi ranh giới. Tình yêu ấy như là một nguồn năng lượng luôn tuôn tràn đối với những người biết mở lòng ra đón nhận.

   Quả vậy, tình yêu không giữ lại cho mình, nhưng phải biết chia sẻ, cho đi, là mong muốn cho người mình yêu được hạnh phúc. Thiên Chúa cũng mong muốn con người được hạnh phúc nghĩa là được cứu độ, vì thế Đức Giêsu được sai xuống trần gian để “hy sinh mạng sống cho đoàn chiên”. Thiên Chúa muốn đưa con người hiệp nhất với Ngài. Muốn được như thế, mỗi người phải biết mở lòng ra để đón nhận tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, để từ đó chúng ta biết cộng tác với nhau, biết chia sẻ, biết hy sinh tiền bạc, thời gian và sức khỏe cho nhau. Như thế, chúng ta đã cùng nhau xây dựng một cộng đoàn yêu thương, cộng đoàn phục vụ và họa lại hình ảnh sống động của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa trong cuộc sống.

    Hơn thế nữa, sự chia sẻ không làm cho tình yêu trở nên nghèo nàn, mà còn làm cho phong phú hơn. Quả thật, tình yêu chân thực là tình yêu chia sẻ, mong hạnh phúc cho người mình yêu. Được sống muôn đời là được đưa vào thế giới thần linh, được chia sẻ hạnh phúc của Ba Ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa không muốn một ai phải hư mất, Người luôn tôn trọng sự tự do con người. Con người có thể tin hay từ chối, mở ra hay khép lại trước sự sống được trao ban đó.

   Chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Đời sống của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi biết yêu thương nhau, thông cảm, nâng đỡ nhau. Chúng ta chỉ được hạnh phúc khi tham dự vào tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Thế nhưng tội lỗi làm cho chúng ta xa lìa tình yêu của Thiên Chúa. Nhất là sự ghen ghét hận thù làm cho khuôn mặt chúng ta lem luốc méo mó, không còn giống khuôn mặt Thiên Chúa Ba Ngôi.

   Chính vì vậy, mỗi người phải trở nên chứng nhân cho tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Bằng cách chúng ta phải loại bỏ cái tôi ích kỉ, tự ái cá nhân, để từ đó chúng ta có thể trao ban tình yêu đã lãnh nhận từ Thiên Chúa đến với mọi người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo, những người bị loại trừ ra ngoài xã hội, những việc làm cụ thể: một ánh mắt, một nụ cười thông cảm, một lời chia sẻ, hay một lời động viên…

    Khi gẫm suy về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không phải để chúng ta thỏa mãn lý trí, nhưng để chúng ta tìm ra ánh sáng cho đời sống đức tin của mình. Ánh sáng đó thấm đượm trong chương trình tình yêu cứu độ của Thiên Chúa Cha, được thực hiện bởi Chúa Con và làm cho phong phú trong Chúa Thánh Thần. Và chúng ta sẽ đón nhận được tình yêu ấy khi biết phó dâng đời mình cùng kết hiệp mật thiết với Chúa trong việc giữ đạo và sống đạo.

    Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin đổ tràn Tình Yêu của Người xuống trong tâm hồn chúng con, để nhờ nguồn thánh ân dìu dắt, chúng con trung thành và hăng hái lên đường loan báo Tin Mừng của Chúa, cùng tận tâm làm tất cả để làm vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin cho chúng con được tham dự vào tình yêu vô cùng sung mãn của Người, để chúng con trở nên một đốm lửa trong lò lửa yêu thương của Người. Được cháy trong lò lửa tình yêu Chúa Ba Ngôi, chúng con sẽ trở nên giống như Người: luôn biết cho đi, luôn biết dâng hiến, luôn mưu tìm hạnh phúc cho tha nhân.

Nt: Lặng Thầm. Fmsr