Lời Chúa, Thứ Bảy 20/06/2020

 

Nguồn: Đài chân lý Á Châu

Check Also

Suy niệm Lời Chúa . Chúa nhật I Mùa chay năm B.

Cơn cám dỗ đời người Một triết gia đã nói: “Sống là tranh đấu”. Trong …