Lời Chúa, Thứ Bảy 20/06/2020

 

Nguồn: Đài chân lý Á Châu

Check Also

Hội dòng mừng bổn mạng quý chị 18.09

Hội dòng mừng bổn mạng quý chị 18.09