Lời Chúa, Thứ Bảy 20/06/2020

 

Nguồn: Đài chân lý Á Châu

Check Also

Suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật 17 Thường niên năm C

Có một vị giáo sĩ nọ đến chủ tọa buổi cầu nguyện chung với dân …