Lời cầu xin trong khiêm nhường và tín thác

 

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mt 8,2).

Câu chuyện người phong cùi trong bài Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu hôm nay là một câu chuyện đẹp về lời cầu xin trong khiêm nhường và tín thác. Thánh Sử Mát- thêu trình thuật lại rằng: “Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi được sạch”. Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay chạm trên người anh và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch” (Mt 8, 2-3). Với lòng khiêm nhường và phó thác, anh đã được Chúa Giêsu chạm đến và chữa lành bệnh phong cùi cho anh.

Không như những người khác, khi cầu xin một ơn gì, họ thường xin Chúa thực hiện ngay điều mình muốn. Anh cùi này cầu xin với một lòng khiêm tốn: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn…”. Anh van xin Chúa, nhưng không xin theo ý anh muốn, mà là theo ý Chúa muốn. “Nếu Chúa muốn” thì Chúa ra tay cứu chữa. Anh biết, anh không có quyền gì để ép buộc Chúa làm phép lạ chữa lành cho anh. Mặc dù là anh rất mong được lành bệnh, bởi anh đã phải kéo lê cuộc đời mình trong cay đắng tủi nhục bao năm qua. Nhưng anh đã để cho Chúa hoàn toàn tự do thực hiện điều Ngài muốn nơi anh. Đây đích thực là một lời cầu xin với đầy lòng “khiêm nhường”. Anh không xin theo kiểu nài ép Chúa. Nếu căn bệnh mà anh đang mang là thánh ý Chúa muốn thì anh vui lòng đón nhận. Còn nếu Chúa không muốn anh mang căn bệnh này nữa thì Ngài sẽ ra tay chữa lành.

Lời cầu xin của người phong cùi hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta về cách thức chúng ta xin ơn. Chúng ta có khiêm tốn và tín thác vào quyền năng của Chúa mỗi khi cầu xin hay không? Có thể nói, lời cầu xin đẹp nhất đó là khi chúng ta mở lời với Chúa như anh phong cùi hôm nay: “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn…”. Một lời cầu xin trong khiêm nhường và phó thác, để cho Chúa tự do thực hiện chương trình của Ngài nơi cuộc đời mỗi người chúng ta. Chính khi đó cuộc đời chúng ta sẽ “nở hoa” và sống đẹp theo thánh ý của Chúa mỗi ngày.

JB. Nhiệm Mầu, FMSR.