Khúc Ca Mừng Mẹ

Cùng Giáo hội, con hân hoan mừng kính,

Sinh nhật người, Mẹ yêu dấu của con.

Biết lấy gì ngoài một tấm lòng son,

Cùng đôi kinh mà Mẹ hằng yêu thích.

Mừng kính Mẹ, con say xưa mừng hát,

Không phải những khúc mừng ngày sinh.

Nhưng là lời kinh Magnificat,

Hầu cùng Mẹ, tán dương Chúa uy linh.

Tán dương Chúa, đã tạo thành trời đất,

Vạn vật, muôn loài tốt đẹp dường bao.

Chúa nâng Mẹ làm Nữ Vương hoàn vũ,

Cùng cho con làm tri kỷ sắt son.

Tạ ơn Chúa, bên đời con có Mẹ,

Vì nhờ Mẹ, mà con được tái sinh.

Qua ‘‘quả phúc’’, nhiệm sinh từ lòng Mẹ,

Là Chúa con, Đấng Cứu Độ sinh linh.

Tạ ơn Chúa, khi đường đời có Mẹ,

Là sao mai, dẫn lối đường con đi.

Là thái dương rạng ngời luôn che chở,

Con an tâm, bất chấp mọi hiểm nguy.

Tri ân người, Mẹ yêu dấu của con,

Xin cho con luôn chuyên chăm gắng sức.

Chu toàn tốt ba lời khấn thuở đầu,

Hầu tiến mãi trên con đường tu đức.

Tri ân người, Mẹ yêu của con ơi,

Xin cho con hằng biết noi gương Mẹ.

Để nhanh nhẹn thưa lên lời “Fiat”,

Hầu Thiên Chúa mãi sinh ra trong đời.

Tri ân người, Mẹ yêu của con ơi,

Noi gương Mẹ, con nguyện luôn khao khát.

Được hân hoan thưa lên tiếng “Fiat”,

Hầu dược sống an vui mãi suốt đời.

 

Tác giả: M. JC, Thầm Lặng, FMSR