Hướng Về Quê Thiên Đàng

Tiếng kinh cầu vang khắp nơi

Tháng mười một nhắc ta nhớ tiền nhân

Thiên đàng, Luyện tội, Thế trần

Người thân con ở nơi nào Chúa ơi?

Người thân con khuất trên đời

Ước mơ được tới quê trời phúc vinh

Nếu còn tăm tối luyện hình

Cầu xin Chúa hãy dủ tình xót thương.

Cho về cõi phúc Thiên Đường

Luôn ca tụng Chúa, yêu thương thật thà

Thiên Đàng quê thật của ta

Sống là ở tạm, chết là về quê

Trong khi chờ đợi ngày về

Hãy luôn sống tốt, đừng mê sự đời

Hy sinh, bác ái, cứu người

Việc lành phúc đức tươi cười mến yêu.

Được lên cõi phúc cao siêu

Cùng hàng Chư Thánh những điều khấn xin

Hướng về tất cả sinh linh

Linh hồn cô thế nguyện kinh khấn cầu.

Xin ơn Đức Mẹ cầu bầu

Lòng thương xót Chúa nhiệm mầu ẩn sâu

Đoái nghe tiếng khóc âu sầu

Thế gian tội lỗi cúi đầu ăn năn

Tình yêu Thiên Chúa chứa chan

Nhờ Mẹ chuyển giúp tràn tuôn đêm ngày

Thiên Đàng vinh phúc mai đây

Mong ngày đoàn tụ cùng Thầy Giê-su.

Nữ tu: Lặng Thầm, Fmsr.

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …