Hội nghị về các tôn giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non. Tháng 11, 2014

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển giáo dục mầm non, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Đảng và Nhà nước hết sức trân trọng các cá nhân, tổ chức tham gia vào phát triển giáo dục mầm non, miễn là các hoạt động này theo đúng quy định của luật pháp.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các tổ chức tôn giáo trong việc xây dựng và phát triển các trường mầm non ngoài công lập đạt chất lượng cao và huy động được sự đóng góp của đồng bào có đạo trong cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị toàn quốc về các tôn giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 8/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Biểu dương sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức tôn giáo trong sự nghiệp phát triển giáo dục mầm non, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết mặc dù chỉ chiếm 3,06% tổng số trẻ mầm non đến trường trong cả nước, nhưng đây chủ yếu là các trường hợp trẻ khó khăn, gia đình hộ nghèo, trẻ mồ côi, khuyết tật.

Đặc biệt tất cả các trường hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, các trường có chất lượng giáo dục tốt, cơ sở vật chất đảm bảo, sức khoẻ các cháu được tăng cường và có sự hy sinh thầm lặng của nhiều cá nhân tiêu biểu. Vì vậy, điều này mang ý nghĩa xã hội rất lớn.

Đề cập đến công tác giáo dục mầm non nói chung, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, ngành giáo dục và các địa phương cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29/NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có giáo dục mầm non cũng như triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Để thực hiện được điều này, các địa phương cần rà soát một số nội dung như rà soát lại các cơ sở chưa được cấp phép hoạt động; quy hoạch đất đai cho giáo dục mầm non, theo phương châm không để cơ sở giáo dục mầm non ở trong cơ sở tôn giáo. Đồng thời, cần vận dụng đầy đủ các chính sách của Nhà nước cho giáo dục mầm non dù là khối công lập hay tư nhân, nhằm đảm bảo trẻ được hưởng quyền lợi chính đáng của mình.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, các cơ sở giáo dục mầm non do các tổ chức, cá nhân tôn giáo thành lập được phát triển ở 39 tỉnh, thành phố trong cả nước, góp phần giảm bớt gánh nặng cho các trường mầm non công lập trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu đưa trẻ đến trường.

Tính đến tháng Mười, cả nước có 269 trường mầm non, 905 nhóm, lớp mầm non độc lập do các tổ chức và cá nhân tôn giáo thành lập, chiếm 1,9% so với tổng số trường mầm non công lập và ngoài công lập và chiếm 15,6% so với số trường mầm non ngoài công lập trên phạm vi toàn quốc.

Các cơ sở này có khoảng 3.620 phòng học, tỷ lệ phòng học kiên cố và bán kiên cố đạt 96,7%, huy động khoảng 125.600 trẻ đến lớp, đến trường, chiếm 3,06% so với tổng số trẻ đến trường mầm non trên toàn quốc và chiếm 18,3% so với trẻ đến trường mầm non ngoài công lập.

Số trẻ được huy động bao gồm trẻ là con em của giáo dân, trẻ em trên địa bàn và trẻ thuộc các địa phương lân cận.

Hầu hết các cơ sở đều đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ; gần 90% đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo; 100% trẻ trong các cơ sở này được bảo đảm an toàn, chưa xảy ra trường hợp bạo hành đối với trẻ.

Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 9,4% số cơ sở giáo dục mầm non hoạt động nhưng chưa được cấp phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đối với trẻ.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận cho biết, trong thời gian tới, ngành giáo dục sẽ lưu ý chính sách hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, cơ sở hoạt động phi lợi nhuận; chú ý công tác bồi dưỡng, đào tạo lại cho đội ngũ giáo viên và có cơ chế huy động nguồn lực hơn nữa vào việc phát triển giáo dục mầm non.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ hơn với các cấp mặt trận để thực hiện tốt lĩnh vực phát triển giáo dục mầm non cũng như nhiều hoạt động khác.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen cho 26 tập thể trường mầm non tiêu biểu của các tôn giáo trong cả nước vì có thành tích xuất sắc tham gia phát triển giáo dục mầm non.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tặng Bằng khen cho 25 cá nhân tiêu biểu thuộc các tôn giáo có thành tích xuất xắc trong việc tham gia phát triển giáo dục mầm non.

Trả lời