Hội Dòng nhớ ngày Chị M. Martina Phạm Thị Lượt qua đời 5 năm

Hội Dòng nhớ ngày Chị M. Martina Phạm Thị Lượt qua đời 5 năm

Check Also

Ban QT Dòng Mân Côi – Chuyến tĩnh tâm và hành hương đáng nhớ

Trong dịp Ban Quản Trị Hội Dòng tham dự kỳ tĩnh tâm và hành hương …