Hội Dòng nhớ ngày Chị M. Martina Phạm Thị Lượt qua đời 5 năm

Hội Dòng nhớ ngày Chị M. Martina Phạm Thị Lượt qua đời 5 năm

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị Trang; M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị …