Hội Dòng Nhớ ngày Chị M. Madalena Đặng Thị Mát qua đời 20 năm

Hội Dòng Nhớ ngày Chị M. Madalena Đặng Thị Mát qua đời 20 năm

Check Also

Gặp gỡ Chúa trong sự tĩnh lặng của tâm hồn mình

Gặp gỡ Chúa trong sự tĩnh lặng của tâm hồn mình Linh mục Phêrô Trần …