Hội Dòng Nhớ ngày Chị M. Madalena Đặng Thị Mát qua đời 20 năm

Hội Dòng Nhớ ngày Chị M. Madalena Đặng Thị Mát qua đời 20 năm

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị Trang; M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị …