Hội Dòng Nhớ ngày Chị M. Madalena Đặng Thị Mát qua đời 20 năm

Hội Dòng Nhớ ngày Chị M. Madalena Đặng Thị Mát qua đời 20 năm

Check Also

Ban QT Dòng Mân Côi – Chuyến tĩnh tâm và hành hương đáng nhớ

Trong dịp Ban Quản Trị Hội Dòng tham dự kỳ tĩnh tâm và hành hương …