HỘI DÒNG NHỚ NGÀY CHỊ M. Angêla Trần Thị Vâng qua đời 6 năm

HỘI DÒNG NHỚ NGÀY CHỊ M. Angêla Trần Thị Vâng qua đời 6 năm

Check Also

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Chị M. Sulana Lã Thị Nhuần

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Chị M. Sulana Lã Thị Nhuần