HỘI DÒNG NHỚ NGÀY CHỊ M. Angêla Trần Thị Vâng qua đời 6 năm

HỘI DÒNG NHỚ NGÀY CHỊ M. Angêla Trần Thị Vâng qua đời 6 năm

Check Also

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Chị M. Solanga Nguyễn Tâm Trinh

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Chị M. Solanga Nguyễn Tâm Trinh