HỘI DÒNG NHỚ NGÀY CHỊ M. Angêla Trần Thị Vâng qua đời 6 năm

HỘI DÒNG NHỚ NGÀY CHỊ M. Angêla Trần Thị Vâng qua đời 6 năm

Check Also

Hội dòng mừng bổn mạng chị Maria Adenlina Phạm Thị Ngoan

Hội dòng mừng bổn mạng chị Maria Adenlina Phạm Thị Ngoan