HỘI DÒNG NHỚ NGÀY CHỊ M. Angêla Trần Thị Vâng qua đời 6 năm

HỘI DÒNG NHỚ NGÀY CHỊ M. Angêla Trần Thị Vâng qua đời 6 năm

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên