Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị:

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị và

Nhớ ngày Mẹ Cựu Bề Trên M. Brigitta Nguyễn Thị Bảo qua đời 17 năm

Nhớ ngày Chị Maria Nguyễn Thị Nhuần qua đời 12 năm

Check Also

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA                    …