Hội dòng mừng bổn mạng quý chị ngày 12.12

Hội dòng mừng bổn mạng lớp Đức Mẹ Guadaluppe và quý chị ngày 12.12

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị Trang; M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị …