Hội dòng mừng bổn mạng Quý Chị ngày 01.11

Hội dòng mừng bổn mạng Quý Chị ngày 01.11

Nhóm Mân Côi Lục Thủy

Chị M. Valentinô Vinh Trần Thị Trinh

 

 

Check Also

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA                    …