Hội dòng mừng bổn mạng Quý Chị ngày 01.11

Hội dòng mừng bổn mạng Quý Chị ngày 01.11

Nhóm Mân Côi Lục Thủy

Chị M. Valentinô Vinh Trần Thị Trinh

 

 

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị Trang; M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị …