Hội dòng mừng bổn mạng quý chị Maria Mactino de Porres

Hội dòng mừng bổn mạng quý chị Maria Mactino de Porres

Nhóm Mân Côi Hoành Đông

Check Also

Cáo Phó Ông Cố Đaminh Trần Hồng Phương(Cố Sr M.Giuse Viên Trần Thị Huệ)

Cáo Phó Ông Cố Đaminh Trần Hồng Phương(Cố Sr M.Giuse Viên Trần Thị Huệ)