Hội dòng mừng bổn mạng quý chị Maria Mactino de Porres

Hội dòng mừng bổn mạng quý chị Maria Mactino de Porres

Nhóm Mân Côi Hoành Đông

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị Trang; M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị …