Hội dòng mừng bổn mạng quý Chị Maria Đaminh Savio

Hội dòng mừng bổn mạng quý Chị Maria Đaminh Savio

 

 

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …