Hội dòng mừng bổn mạng quý Chị Maria Catarina Alexandria

Hội dòng mừng bổn mạng quý Chị Maria Catarina Alexandria

Check Also

Cáo Phó Ông Cố Đaminh Trần Hồng Phương(Cố Sr M.Giuse Viên Trần Thị Huệ)

Cáo Phó Ông Cố Đaminh Trần Hồng Phương(Cố Sr M.Giuse Viên Trần Thị Huệ)