Hội dòng mừng bổn mạng quý Chị Maria Catarina Alexandria

Hội dòng mừng bổn mạng quý Chị Maria Catarina Alexandria

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …