Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị 22.05 và Nhớ ngày Chị M. Phaolô TĐ Trần Thị Thúy qua đời 5 năm

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị 22.05

Chị M. Julia Nguyễn Thị Châu

Chị M. Michael Hy Phạm Thị Hương

Chị M. Rita Cascia Phạm Thị Tuyến

Chị M. Rita Cascia Trần Thị Trinh

Nhớ ngày Chị M. Phaolô TĐ Trần Thị Thúy qua đời 5 năm

 

Nhớ ngày Chị M. Phaolô TĐ Trần Thị Thúy qua đời 5 năm

Check Also

TẶNG PHẨM TÌNH YÊU

   Tình yêu luôn là một đề tài muôn thuở. Có biết bao tác phẩm …