Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị 15.05

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị 15.05

Chị M. Đa-miêng Trần Thị Quỳ

Chị M. Denise Đặng Thị Yến

 

 

 

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên