Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị 15.05

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị 15.05

Chị M. Đa-miêng Trần Thị Quỳ

Chị M. Denise Đặng Thị Yến

 

 

 

Check Also

Hội Dòng Chúc Mừng Bổn Mạng Quý Chị em

Hội Dòng Chúc Mừng Bổn Mạng Quý Chị em