Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị 15.05

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị 15.05

Chị M. Đa-miêng Trần Thị Quỳ

Chị M. Denise Đặng Thị Yến

 

 

 

Check Also

Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật I Mùa Vọng

Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật I Mùa Vọng Tỉnh thức và sẵn sàng …