Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị 03.05

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị 03.05

Chị M. Giacôbê TĐ Trần Thị Tuyết

Chị M. Philipphê TĐ Nguyễn Thị Bình

Check Also

Ban QT Dòng Mân Côi – Chuyến tĩnh tâm và hành hương đáng nhớ

Trong dịp Ban Quản Trị Hội Dòng tham dự kỳ tĩnh tâm và hành hương …