Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị 03.05

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị 03.05

Chị M. Giacôbê TĐ Trần Thị Tuyết

Chị M. Philipphê TĐ Nguyễn Thị Bình

Check Also

Gặp gỡ Chúa trong sự tĩnh lặng của tâm hồn mình

Gặp gỡ Chúa trong sự tĩnh lặng của tâm hồn mình Linh mục Phêrô Trần …