Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị 03.05

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị 03.05

Chị M. Giacôbê TĐ Trần Thị Tuyết

Chị M. Philipphê TĐ Nguyễn Thị Bình

Check Also

Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật 5 Thường niên năm A

Muối và ánh sáng Muối và ánh sáng là hai vật thể rất quen thuộc …