Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị 01.05

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị:

Nhóm Mân Côi Thánh Giuse Triệu Thông

Chị M. Louis Hương Đoàn Thị Hương

Chị M. Giuse Trần Thị Nga

 

Check Also

TẶNG PHẨM TÌNH YÊU

   Tình yêu luôn là một đề tài muôn thuở. Có biết bao tác phẩm …