Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị 01.05

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị:

Nhóm Mân Côi Thánh Giuse Triệu Thông

Chị M. Louis Hương Đoàn Thị Hương

Chị M. Giuse Trần Thị Nga

 

Check Also

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA CHÚA GIÊSU

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho các môn đệ biết đâu …