Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị 01.05

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Quý Chị:

Nhóm Mân Côi Thánh Giuse Triệu Thông

Chị M. Louis Hương Đoàn Thị Hương

Chị M. Giuse Trần Thị Nga

 

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng  Chị M.  Laura Vicuna Trần Thị Phượng

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Laura Vicuna Trần Thị Phượng