Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Chị Quý Chị 26.05 M. Philipphê Nêri

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Chị Quý Chị 26.05

Chị M. Philipphê Nêri Vũ Ánh Nguyệt

Chị M. Philipphê Nêri Ngô Thị Hoài

 

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Emrentiana Nguyễn Thị Liên