Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Chị Quý Chị 26.05 M. Philipphê Nêri

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Chị Quý Chị 26.05

Chị M. Philipphê Nêri Vũ Ánh Nguyệt

Chị M. Philipphê Nêri Ngô Thị Hoài

 

Check Also

DẪN VÀO BUỔI DÂNG HOA ĐỒNG TIẾN

DẪN VÀO BUỔI DÂNG HOA ĐỒNG TIẾN Tháng Năm thường được biết đến là thời …