Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Chị nguyên TPT M. Imelda Vũ Thị Tươi.

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Chị nguyên TPT M. Imelda Vũ Thị Tươi.

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng  Chị M.  Laura Vicuna Trần Thị Phượng

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Laura Vicuna Trần Thị Phượng