Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Chị nguyên TPT M. Imelda Vũ Thị Tươi.

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Chị nguyên TPT M. Imelda Vũ Thị Tươi.

Check Also

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa        Chắp cánh yêu …