Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Chị nguyên TPT M. Imelda Vũ Thị Tươi.

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Chị nguyên TPT M. Imelda Vũ Thị Tươi.

Check Also

Ở LẠI TRONG CHÚA GIÊSU

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói cho các môn đệ biết sự …