Hội dòng mừng bổn mạng chị Maria Adenlina Phạm Thị Ngoan

Hội dòng mừng bổn mạng chị Maria Adenlina Phạm Thị Ngoan

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …