Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Ve-ro-ni-ca Lê Thị Phượng

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Ve-ro-ni-ca Lê Thị Phượng

Nhớ ngày Chị M. Têrêsa Avila Đặng Thị Mừng qua đời 4 năm

 

Check Also

ĐIỀU KỲ DIỆU: CÂY ĐÀN VĨ CẦM

ĐIỀU KỲ DIỆU: CÂY ĐÀN VĨ CẦM Lm Trần Mạnh Hùng Câu chuyện nói về …