Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Ve-ro-ni-ca Lê Thị Phượng

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Ve-ro-ni-ca Lê Thị Phượng

Nhớ ngày Chị M. Têrêsa Avila Đặng Thị Mừng qua đời 4 năm

 

Check Also

Miền trung ơi đừng buồn…

Miền Trung ơi đừng buồn… Mấy nay chiếc loa xã treo cao tít tắp trên …