Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Ve-ro-ni-ca Lê Thị Phượng

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Ve-ro-ni-ca Lê Thị Phượng

Nhớ ngày Chị M. Têrêsa Avila Đặng Thị Mừng qua đời 4 năm

 

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị Trang; M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị …