Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Phaolô Lộc Trần Thị Hiên

Kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Phaolô Lộc Trần Thị Hiên

 

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị Trang; M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị …