Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Bảo Tịnh Đỗ Thị Lượt

Hội Dòng mừng bổn mạng

Chị nguyên TPT M.Imelda Vũ Thị Tươi

Chị M. Phaolô Bảo Tịnh Đỗ Thị Lượt

 

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …