Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Bảo Tịnh Đỗ Thị Lượt

Hội Dòng mừng bổn mạng

Chị nguyên TPT M.Imelda Vũ Thị Tươi

Chị M. Phaolô Bảo Tịnh Đỗ Thị Lượt

 

Check Also

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa        Chắp cánh yêu …