Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Bảo Tịnh Đỗ Thị Lượt

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Bảo Tịnh Đỗ Thị Lượt

Check Also

Ở LẠI TRONG CHÚA GIÊSU

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói cho các môn đệ biết sự …