Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phanxica Trần Thị Miến

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phanxica Trần Thị Miến

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …