Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phanxica Trần Thị Miến

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phanxica Trần Thị Miến

Check Also

DẪN VÀO BUỔI DÂNG HOA ĐỒNG TIẾN

DẪN VÀO BUỔI DÂNG HOA ĐỒNG TIẾN Tháng Năm thường được biết đến là thời …