Hội dòng mừng bổn mạng Chị M. Martino Giám mục

Hội dòng mừng bổn mạng Chị M. Martino Giám mục

Check Also

Cáo Phó Ông Cố Đaminh Trần Hồng Phương(Cố Sr M.Giuse Viên Trần Thị Huệ)

Cáo Phó Ông Cố Đaminh Trần Hồng Phương(Cố Sr M.Giuse Viên Trần Thị Huệ)