Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Chị M. Mađalêna Pazzi Trần Thị Túc

Hội Dòng Mừng Bổn Mạng Chị M. Mađalêna Pazzi Trần Thị Túc

 

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …