Hội dòng mừng bổn mạng Chị M. Giêrônimô Nguyễn Thị Nhung

Hội dòng mừng bổn mạng Chị M. Giêrônimô Nguyễn Thị Nhung

Nhớ ngày chị M. Magarita Lương Thị Dâng qua đời 16 năm

Check Also

SÁNG MẮT SÁNG LÒNG

    Đôi mắt đóng một vai trò thiết yếu của con người trong quá trình …