Hội dòng mừng bổn mạng Chị M. Giêrônimô Nguyễn Thị Nhung

Hội dòng mừng bổn mạng Chị M. Giêrônimô Nguyễn Thị Nhung

Nhớ ngày chị M. Magarita Lương Thị Dâng qua đời 16 năm

Check Also

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA                    …