Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Fêlicita Tạ Thị Sợi

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Fêlicita Tạ Thị Sợi

Check Also

Ban QT Dòng Mân Côi – Chuyến tĩnh tâm và hành hương đáng nhớ

Trong dịp Ban Quản Trị Hội Dòng tham dự kỳ tĩnh tâm và hành hương …