Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Agatha Đặng Thị Mỳ, Chị M.  Agatha Lê Thị Báu

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Agatha Đặng Thị Mỳ, Chị M.  Agatha Lê Thị Báu

Check Also

DẪN VÀO BUỔI DÂNG HOA ĐỒNG TIẾN

DẪN VÀO BUỔI DÂNG HOA ĐỒNG TIẾN Tháng Năm thường được biết đến là thời …