Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Agatha Đặng Thị Mỳ, Chị M.  Agatha Lê Thị Báu

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M.  Agatha Đặng Thị Mỳ, Chị M.  Agatha Lê Thị Báu

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị Trang; M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị …