HỘI DÒNG CHÚC MỪNG BỔN MẠNG QUÝ CHỊ 29-06

HỘI DÒNG CHÚC MỪNG BỔN MẠNG QUÝ CHỊ 29-06

 

 

Check Also

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị Trang; M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)

Hội Dòng mừng bổn mạng Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh; M.  Phaolô Trần Thị …