Hội Dòng Chúc Mừng Bổn Mạng Chị M. Gaetano Phạm Thị Lượt

Hội Dòng Chúc Mừng Bổn Mạng Chị M. Gaetano Phạm Thị Lượt

 

Check Also

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa

Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ – Trường Mầm non Rosa        Chắp cánh yêu …