Hiến chế Mạc khải

Bấm xem và tải về

https://dongmancoibuichu.com/wp-content/uploads/2023/09/Hien-che-Mac-khai.pdf