GIỌT LỆ GIÊSU

Giọt lệ buồn trên đôi mắt Giê-su

Là nỗi đau khi con người xa Chúa

Là tình thương thương con người vô bờ

Chịu khổ hình chết trên đồi vì ai?

Giọt lệ buồn trên đôi mắt Giê-su

Là sự âu lo buồn sầu chết được

Là sự cô đơn trong những giờ sau hết

Phút lặng mình bên vườn vắng hoang sơ

Giọt lệ buồn trên đôi mắt Giê-su

Là lòng kiêu ngạo của bao người dương thế

Là lòng tự tôn của con người vô kỉ

Chìm trong lửa tội – đời kiếp nhân sinh

Ôi! Con người lầm than và tội lỗi

Để Chúa buồn, Chúa khóc thương lệ rơi.

Cỏ Mùa Thu

Check Also

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA CHÚA GIÊSU

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho các môn đệ biết đâu …