Dòng Mân Côi dâng hoa kính Mẹ

Tháng năm, tháng hoa đã về. Các tín hữu hướng về Mẹ Maria với bao tâm tình yêu mến trào dâng. Trong tâm tình, cộng đoàn Nhà Mẹ Mân Côi Trung Linh Mẹ đã sốt sắng dâng hoa kính Đức Mẹ vào lúc 18g00 thứ Bảy, ngày 05/05/2018.

Trả lời