Đến với Tu xá Xuân Đài

Đến với Tu xá Xuân Đài

Nơi các chị em Dòng Mân Côi Bùi Chu đang hoạt động truyền giáo theo linh đạo: cùng với Mẹ Maria sống mầu nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ đến cho mọi người 

Check Also

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA

TÂM TÌNH THƠ MỌN BÊN CHA                    …