Đến với Tu xá Xuân Đài

Đến với Tu xá Xuân Đài

Nơi các chị em Dòng Mân Côi Bùi Chu đang hoạt động truyền giáo theo linh đạo: cùng với Mẹ Maria sống mầu nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ đến cho mọi người 

Check Also

Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật 5 Thường niên năm A

Muối và ánh sáng Muối và ánh sáng là hai vật thể rất quen thuộc …