ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU ĐỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU ĐỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

THỨ HAI TUẦN V – MTN

(1 V 8, 1-7.9-13; Mc 6, 53-56)

Giao ước là một trong những điều quan trọng trong Cựu Ước, nhất là đối với con cái Israel. Bài đọc 1 hôm nay thuật lại cho chúc ta việc vua Salômôn mang Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa đặt vào trong Đền Thờ và đặt vào Nơi Cực Thánh: “Các tư tế đưa Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa vào nơi đã dành sẵn trong cung Đơvia của Đền Thờ, tức là Nơi Cực Thánh, dưới cánh các Kêrubim” (1 V 8, 6). Chúng ta đọc thấy rằng, “trong Hòm Bia không có gì ngoài hai Bia đá ông Môsê đã đặt vào đó, trên núi Khôrếp, khi Đức Chúa lập Giao Ước với con cái Israel vào thời họ ra khỏi đất Aicập” (1 V 8, 9). Nói cách cụ thể hơn, Hòm Bia chứa đựng Mười Điều Răn mà Đức Chúa đã ban cho cái Israel. Điều này cho thấy, tuân giữ các điều răn chính là tuân giữ giao ước đã ký kết với Đức Chúa, và đây chính là điều “cực thánh”. Chúng ta cũng đã ký kết giao ươc với Thiên Chúa khi chúng ta chịu phép rửa hoặc khi chúng ta khấn dòng. Việc tuân giữ các giới răn hoặc luật dòng là việc “cực thánh”. Chúng ta có thể nói rằng khi giao ước được giữ trọn, thì “vinh quang Đức Chúa đã tràn ngập Đền Thờ Đức Chúa” (1 V 8, 11). Mỗi người chúng ta là Đền Thờ Đức Chúa vì chúng ta mang trong mình “Hòm Bia Giao Ước”. Vì vậy, mỗi người chúng ta giữ cho mình được thánh thiện để vinh quang Thiên Chúa tràn ngập trong cuộc đời chúng ta.

Bài Tin Mừng hôm nay là phần kết của chương 6 của Tin Mừng Thánh Máccô. Chương này bắt đầu với việc Chúa Giêsu bị từ chối và bị “coi thường” ở quê hương mình. Ngài không làm gì ở đó, mà chỉ “chữa lành một vài người đau ốm ở đó bằng việc đặt tay trên họ” (Mc 6, 5). Và hôm nay kết thúc với cùng một chủ đề. Tuy nhiên, trong chương này Chúa Giêsu muốn chữa một loại bệnh “nguy hiểm nhất,” đó là bệnh “thiếu đức tin” mà đã được nói đến trong phần mở đầu của chương (Mc 6, 6). Thật vậy, trong phần mở đầu, Chúa Giêsu không làm phép lạ vì những người dân ở Nazareth “thiếu niềm tin”; kế đến, sau phép lạ hoá bánh ra nhiều, các môn đệ sợ hãi khi Chúa Giêsu đi trên mặt nước sau phép lạ hoá bánh ra nhiều vì họ cũng thiếu lòng tin (Mc 6, 49-50). Còn chúng ta hôm nay thế nào? Đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu có được gia tăng mỗi ngày khi thấy những điều tốt đẹp Ngài làm cho chúng ta hay không? Nếu chúng ta vẫn thiếu niềm tin vào Chúa Giêsu, hãy xin Ngài như các tông đồ đã xin Ngài: Lạy Thầy, xin thêm lòng tin cho con (x. Lc 17, 5).

Người ta thường nói: “Tiếng lành thì đồn xa”. Điều này thật đúng cho Chúa Giêsu trong ngày hôm nay: “Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó” (Mc 6, 54-55). Nhưng trong kinh nghiệm hằng ngày, chúng ta cũng khám phá ra rằng: Không chỉ có “tiếng lành đồn xa”, mà “tiếng dữ cũng được đồn xa không kém”, nhiều khi còn xa hơn tiếng lành! Thật vậy, có nhiều người khi nghe đến tên của họ, ai cũng nhảy lên vui sướng và muốn được gặp, được sống với. Nhưng ngược lại, có những người khi tên của họ vừa được xướng lên, ai cũng phải “rùng mình khiếp sợ” hay “bĩu môi chắt lưỡi”. Chúng ta thuộc loại nào trong hai loại trên? Hãy sống thế nào để mọi người luôn muốn gặp, muốn biết và muốn sống với chúng ta.

Một chi tiết trong bài Tin Mừng hôm nay mà được xem là thách đố nhất cho chúng ta là: “Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi” (Mc 6, 56). Chúng ta thấy, bất cứ ai chạm đến Chúa Giêsu đều được chữa lành. Chúng ta không chỉ chạm đến “tua áo choàng” của Ngài, chúng ta chạm đến chính Thịt và Máu Ngài. Hơn thế nữa, chúng ta không chỉ chạm vào Mình và Máu Ngài, chúng ta còn được rước Ngài vào lòng của chúng ta. Quả thật, không những chúng ta chạm đến Ngài, mà Ngài chạm đến miệng lưỡi và con tim chúng ta khi chúng ta rước Ngài trong Bí Tích Thánh Thể. Nhưng chúng ta có được chữa khỏi những chứng bệnh làm chúng ta xa cách Chúa và xa cách nhau không? Đừng làm cho việc “chạm đến Chúa Giêsu” mỗi ngày trở nên vô hiệu trong cuộc sống chúng ta!

Hoa Ven Đường

Check Also

DẪN VÀO BUỔI DÂNG HOA ĐỒNG TIẾN

DẪN VÀO BUỔI DÂNG HOA ĐỒNG TIẾN Tháng Năm thường được biết đến là thời …