Dâng Con…Mẹ Dâng Cả Định Mệnh!

Hôm nay Giáo Hội mừng kính lễ Đức Maria dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ.

Một Hài Nhi bé nhỏ đã được các cụ già đón nhận một cách rất thành kính. Ngay khi vừa lọt lòng mẹ, Chúa Hài Nhi đã được các thiên thần tung hô, các mục đồng đến viếng thăm và từ xa, các nhà Đạo Sĩ đã đến tôn thờ và dâng lễ vật. Theo luật Môisen cũng là tục lệ của người Do thái, những người con trai được sinh ra, nhất là con đầu lòng, sau 40 ngày, bà mẹ phải đưa đến Đền thờ, trước là dâng con cho Chúa, sau là chính mình làm lễ tẩy uế: Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa (Lc 2, 22). Dù Đức Maria và ông Giuse biết rằng trẻ Giêsu là Con Thiên Chúa. Các ngài đã chu toàn mọi lề luật: Như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa” (Lc 2, 23). 

Dâng con trong đền thờ là để thánh hiến người con cho Thiên Chúa và cha mẹ có thể thế chân bằng cách dâng cúng của lễ như chim bồ câu hay chiên bò. Mẹ dâng lên Thiên Chúa người con của Định Mệnh ấy, cũng chính là Mẹ đang dâng hiến chính định mệnh đời Mẹ cho Thiên Chúa. Căn tính và sứ mạng Thiên Sai của người Con hôm nay đã được người đại diện dân Chúa nói tiên tri và đón nhận. Tuy nhiên, lời nói “còn bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà” lại là điều Đức Maria ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Bởi lẽ, định mệnh của Con Mẹ, cũng chính là đường đi của cuộc đời Mẹ!

Hiệp với hiến lễ của Chúa Giêsu, Mẹ Maria khiêm hạ vâng giữ luật tịnh tẩy như hiến lễ dâng lên Chúa. Là Mẹ Chúa Cứu Thế, Mẹ được đặc ân Vô nhiễm và toàn trinh cả sau khi sinh Con, Mẹ được miễn giữ luật tịnh tẩy. Nhưng Mẹ khiêm hạ tiến dâng hiến lễ danh thơm tiếng tốt đó mà giữ luật tịnh tẩy như tất cả các bà mẹ sinh con. Đức Khiêm hạ của Mẹ cũng như của Chúa Giêsu khởi đầu ơn Cứu rỗi, đối lập với tính kiêu ngạo của con cựu xà hỏa ngục và nguyên tổ là đầu mối sự đoạ trầm của loài người. Hiến lễ Khiêm hạ của Mẹ cùng với Hiến lễ Mẹ dâng Chúa Giêsu để Người chuẩn bị hy tế cứu đời, đã khởi đầu sứ mạng Đồng công cứu thế của Mẹ. Thánh Anphong nói: “Mẹ Maria hiến dâng Con chịu chết, không phải chỉ có một lần trong đền thờ, nhưng là ở từng giây phút trong cuộc đời”… Con của Mẹ chính là định mệnh của đời Mẹ!

Lạy Mẹ Maria, mỗi khi cử hành một biến cố trong đời Chúa Cứu Thế, là một lần định mệnh của Mẹ thêm rõ nét. Sự khiêm cung của Mẹ đã dạy cho chúng con một vũ khí mạnh mẽ vượt trên mọi thế lực của ác thần. Mẹ cho chúng con hiểu rằng, làm một điều lớn lao, chưa hẳn trái tim ấy đã đủ lớn, nhưng để làm một điều nhỏ bé khiêm hạ, trái tim ấy phải đủ lớn!

 Ước gì được sống trong vòng tay Mẹ, mỗi chúng con cũng khiêm nhường dâng hiến định mệnh đời mình cho Thiên Chúa, cho dù định mệnh ấy đi về đâu, chúng con cũng luôn tin tưởng sẽ trở thành một lối mòn nhỏ để Thiên Chúa tự do sử dụng, như Mẹ đã hoàn trọn cuộc đời Mẹ trong ân nghĩa Thiên Chúa!

Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Amen

Cát Trắng, Fmsr