Video: Công trình xây dựng Nguyện đường Dòng Mân Côi Bùi Chu

Check Also

Cáo phó Nữ tu Maria Madalena Pazzi Trần Thị Túc

Cáo phó Nữ tu Maria Madalena Pazzi Trần Thị Túc

Trả lời