Video: Công trình xây dựng Nguyện đường Dòng Mân Côi Bùi Chu

Check Also

Dòng Mân Côi đặt dấu chân nơi Gp. Ban Mê Thuột

Dòng Mân Côi đặt dấu chân nơi Gp. Ban Mê Thuột Chị em Mân Côi …

Trả lời