Công nghị tại Hội Dòng Mân Côi Bùi Chu

Sáng ngày 04/06 nhằm vào thứ 7 đầu tháng, tại Hội dòng Mân Côi Bùi Chu diễn ra buổi Công nghị bàn về vấn đề Hiệp hành trong đời sống Thánh Hiến.

Để chuẩn bị cho buổi công nghị toàn Dòng, trước đó tại các viện, các miền đã diễn ra những buổi Hội thảo tiền công nghị để từng chị em có thể nói lên những tâm tư nguyện vọng, những đóng góp sáng kiến, những khó khăn gặp phải để tổng hợp và đưa ra tham luận vào buổi công nghị toàn Dòng hôm nay.

Đúng 8h 30 sáng, các tham dự viên gồm tất cả các chị em khấn trọn đời, bốn em Tập III và tám em Học viện quy tụ tại phòng hội Hội dòng để chào đón sự hiện diện của Đức cha Giáo phận Tôma Vũ Đình Hiệu, và quý Cha Linh hoạt viên.

Sau phút khai mạc, chị Bề trên Tổng quyền Gioan Bossco Đặng Kim Dung có lời chào mừng Đức cha, quý cha. Tiếp đến là phần giới thiệu các tham dự viên.

Kế đó, Đức cha ban lời Huấn từ khai mặc Công nghị. Ngài mời gọi các tham dự viên khẩn nài ơn Chúa Thánh Thần cho buổi Công nghị, và đặt buổi Công nghị trước sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria đặc biệt dưới tước hiệu Nữ Vương rất thánh Mân Côi.

Buổi Công nghị tiếp diễn với phần tham luận của các tham dự viên. Trong phần tham luận, các tham dự viên đã không ngần ngại nêu lên những nhận định, đóng góp, thực trạng đang diễn ra tại Nhà mẹ, tại các Tu viện, Tu xá, Tu sở, tại các Giáo xứ nơi chị em mục vụ và tại các giai đoạn Huấn luyện một cách chân thành, cởi mở. Điều này nói lên sự đồng tâm nhất trí và mong ước một sự đổi mới được khởi đi từ chính bản thân mỗi tham dự viên. Đồng thời mong muốn mỗi nữ tu Mân Côi trở về với đúng căn tính, đặc sủng, Linh đạo Dòng và nhất là trở thành người nữ tu đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.

Sau phần tham luận của các tham dự viên, Đức cha Giáo phận lấy tình mục tử, tóm kết cũng như nhắn nhủ chị em. Ngài nhắn nhủ chị em rằng: với tất cả những nút thắt mà chị em đang gặp phải, chung cũng như riêng, hãy kiên nhẫn, cầu nguyện và quyết tâm tìm và thực thi Thánh Ý Thiên Chúa. Vì chỉ có trong Ngài, chúng ta mới hành động và sống một cách vô vị lợi. Đức cha còn gửi đến chị em hai cặp chữ “G”  đó là: Gần gũi và gặp gỡ. Ngài mong muốn với sự Hiệp thông mà Ngài đang nhìn thấy nơi Hội Dòng Mân Côi này sẽ còn được phát triển và lan rộng mãi nhờ sự gặp gỡ và gần gũi này.

Trước khi kết thúc, chị Bề trên Tổng quyền thay lời cho toàn thể chị em trong Hội dòng cám ơn Đức cha và quý cha. Buổi Công nghị khép lại trong bài hát chủ đề của năm Hiệp hành: Cùng đi theo Chúa muôn người bước chung nhịp Chúa đi…

Tác giả: BTT Dòng Mân Côi