Chuỗi Hồng Nhiệm Mầu

Tháng 10 tháng Mẹ Mân Côi

Dâng lên tràng chuỗi Mai Khôi nhiệm mầu

Tay lần chuỗi, miệng nguyện cầu

Tâm con trầm lắng, còn đầu gẫm suy.

Nài xin Mẹ, Mẹ từ bi

Gập gềnh hay cả lối đi thanh nhàn.

Trong Mẹ vui sống bình an

Tựa vào chuỗi hạt, Thiên Đàng chờ con.

Câu kinh thắm mát dịu nồng

Ơn thiêng từ Mẹ mênh mông đất trời.

Xin Vâng hai tiếng diệu vời

Mở ra ngàn vạn niềm VUI thiêng lành.

Mẹ theo Chúa cả xuân xanh

Chứng nhân sự SÁNG sáng danh Chúa Trời.

Ruột đau lòng rối bời bời

Đường THƯƠNG nước mắt Mẹ rơi khắp đàng

Đến ngày Chúa nhận vinh quang

MỪNG lên như lúc sứ thần truyền tin

Kìa ôi! Chuỗi ngọc vàng kinh

Suối tình Mẹ gửi thiên ân cho đời.

Tôn sùng Thánh Mẫu chẳng ngơi

Ăn năn sám hối đường đời lầm than

Yêu người Con Mẹ hiến thân

Mừng ơn Cứu rỗi chúng nhân muôn đời.

Con xin tựa nép chẳng ngơi

Mẹ đỡ nâng đời bước lối trung trinh.

Vui, Thương, Mừng, Sáng lung linh

Quyện hòa giai điệu ân tình thiết tha.

Tình con thơ bé gọi là:

Giúp cho nhân loại gần xa sum vầy

Lời kinh vang vọng sớm ngày

Chờ ngày phó thác trong tay Mẹ hiền.

Bùi Đệ, 10.10.2021

Nữ tu: Lặng Thầm, Fmsr.