CHÚA GỌI ÔNG LÊVI

CHÚA GỌI ÔNG LÊVI
THỨ BẢY TUẦN I – MÙA THƯỜNG NIÊN
(Mc 2, 13-17)

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật lại chuyện Chúa Giêsu gọi Lêvi và ông đã bỏ tất cả mà theo Chúa. Qua đây, chúng ta có thể thấy sự khát khao được làm môn đệ của Chúa Giêsu của người mà mọi người loại trừ và xem là phường tội lỗi. Ngay sau khi nghe Chúa kêu gọi « Anh hãy theo tôi ! », Lêvi đã không chần chừ mà đứng dậy mau mắn theo Người. Ông không do dự, quyết định làm lại cuộc đời. Để đánh dấu bước ngoặt quan trọng này và để chia sẻ niềm vui của mình, ông đã tổ chức một bữa tiệc lớn để mời Chúa Giê-su, các bạn bè và người thân. Nhưng những người kinh sư thuộc nhóm biệt phái tỏ vẻ không hài lòng, nghi kị vì Chúa dám đến nhà người tội lỗi và ăn với họ. Suy nghĩ và cái nhìn của những người biệt phái ngày xưa, dường như cũng đang là não trạng và cách hành xử của chúng ta thời nay.
Một số người được Chúa mời gọi khi còn niên thiếu, số khác được Chúa tỏ cho biết ơn gọi khi đã lớn khôn. Ngày hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi chúng ta làm tông đồ cho Chúa. Nếu chúng ta đang ngồi nơi bàn giấy quyền cao lương hậu, đang vui thích với công việc đầy lợi nhuận, chúng ta có can đảm bỏ tất cả mà theo Chúa không ? Câu chuyện ơn gọi của Lê-vi lại một lần nữa khẳng định, Chúa Giê-su gọi ai thì Người không quan trọng đến thời điểm nào, lý lịch ra sao mà trên hết tất cả là Người nhìn thấy nơi ta có dám sẵn sàng bỏ hết tất cả để theo Chúa không? Chúa gọi thì không phân biệt quá khứ chúng ta là ai, nhưng chỉ thấy chúng ta từ lúc bắt đầu bước theo Người, và kêu gọi chúng ta hướng tới tương lai, từ bỏ tội lỗi và tín thác nơi Ngài. Chúng ta có dứt khoát như ông Lêvi từ bỏ con người cũ với những thói hư tật xấu mà bước theo Người, lắng nghe Lời Người và cậy nhờ ân sủng của Người mà biến đổi, canh tân lối sống cho phù hợp với Tin Mừng không ? Đồng thời, chúng ta tự hỏi mình xem chúng ta có hay xét đoán, đào bới quá khứ của anh chị em chúng ta không ?
Hành động của Chúa Giêsu dùng bữa trong nhà của Lêvi với các người thu thuế và tội lỗi khác và các môn đệ, cho thấy tấm lòng của Chúa Giêsu dành cho những tội nhân. Cử chỉ ngồi chung bàn ăn với họ không chỉ đơn thuần là chia sẻ một bữa ăn, nhưng theo người Do Thái, ngồi chia sẻ của ăn với nhau chính là chia sẻ chính cuộc sống của mình cho người ấy. Chi tiết này đưa chúng ta về lại với ý nghĩa việc tự hạ của Chúa Giêsu để làm người. Cử chỉ đầy yêu thương, cảm thông và “nên một” với tội nhân của Chúa Giêsu thức tỉnh chúng ta biết sống «tự hạ » hơn. Thường thì, chúng ta muốn ngồi chung bàn « với hàng quyền quý », « những người quyền cao chức trọng ». Chúng ta muốn chia sẻ cuộc sống với những người chúng ta ưa thích. Có mấy người trong chúng ta chọn những người bị xem là « phường tội lỗi » hay « những người thấp cổ, bé họng » để làm bạn. Thước đo mức độ tình yêu của một người chính là khả năng yêu thương của chúng ta dành cho những người khó yêu thương hoặc không đáng để yêu thương và tha thứ. Chúa Giê-su đã đến để đón nhận và giúp những người « tội lỗi ăn năn hối cải », « những người bị hắt hủi » được ơn tha thứ, trở về với Chúa và giao hòa với tha nhân. Đây chính là điều mà chúng ta cần phải học nơi Chúa Giêsu trong ngày hôm nay.
Hoa Ven Đường

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …