CHỊU ĐAU KHỔ VÌ ĐỨC KITÔ

Ai trong chúng ta cũng đã từng có những chuyến đi được tổ chức hoặc lên kế hoạch rất cẩn thận. Thông thường, chúng ta chỉ đi đến những nơi chúng ta thích hay những nơi chúng ta cần phải đến. Vậy có bao giờ trước khi đi chúng ta tự hỏi: tôi có cần đi đến nơi đó không? Nơi tôi đến có phải là nơi Chúa muốn tôi đến không? Thật vậy, có nhiều nơi chúng ta không nên đến vì những nơi đó không mang lại kết quả tốt gì cho chúng ta, nhưng chỉ làm mất lòng Chúa và mất lòng người khác.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan giới thiệu đề tài tương phản với « yêu » của ngày hôm qua, đó là “ghét”. Khi liên kết hai bài Tin Mừng này lại với nhau, chúng ta thấy rằng: những người thuộc về Chúa Giêsu thì yêu mến Chúa Giêsu và yêu mến nhau; còn những ai không yêu mến Chúa Giêsu thì cũng sẽ không yêu mến những người thuộc về Ngài. Thế gian sẽ ghét các môn đệ như thế gian đã từng ghét Chúa Giêsu vì từ nay các môn đệ là những người “đại diện” được Ngài sai đi. Là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta có sẵn sàng đón nhận sự “ghét bỏ” của thế gian khi chúng ta không sống lối sống mà thế gian muốn, nhưng sống lối sống mà Thiên Chúa muốn không?

Để hiểu bài Tin Mừng hôm nay tốt hơn, chúng ta có thể chia đoạn Tin Mừng này thành hai phần :  phần 1 (câu 18 và 20) nói lên lý do thế gian ghét các môn đệ, đó là mối tương quan mật thiết giữa Chúa Giêsu và các ông; phần 2 (câu 19 và 21), Chúa Giêsu nói cho các môn đệ biết Ngài đã chọn các ông và các ông thuộc về Ngài và mang danh Ngài, vì lý do đó thế gian ghét các ông.

Phần đầu bài Tin Mừng ám chỉ tình trạng bách hại đạo mà cộng đoàn của Thánh Gioan đang phải đối diện. Ngay sau khi ra lệnh truyền cho các môn đệ hãy yêu mến nhau, Chúa Giêsu nói đến một thực tế mà họ phải đối diện, đó là sự ghét bỏ của thế gian. Tuy nhiên, Chúa Giêsu chỉ ra cho các môn đệ thấy rằng: thế gian ghét và bắt bớ họ không phải vì họ mà vì Ngài. Nói cách cụ thể hơn, Chúa Giêsu khẳng định cho các môn đệ về số phận của những người theo Ngài: Họ sẽ chia sẻ chung một số phận như Ngài. Điều này có ý nghĩa gì với chúng ta ngày hôm nay? Có lẽ, ai trong chúng ta cũng tự hào mình thuộc về Chúa Giêsu. Thuộc về Chúa Giêsu có nghĩa là sống một cuộc sống như Ngài, chấp nhận số phận bị bán, nộp, bỏ rơi, đau khổ và đóng đinh như Ngài. Nhưng nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta chỉ muốn được chia sẻ “số phận vinh quang” của Chúa Giêsu mà không muốn chia sẻ “số phận đau khổ” của Ngài. Chỉ qua thập giá mới đến vinh quang! Nếu chúng ta vẫn yêu cho dù người khác ghét chúng ta, tình yêu đó mới là tình yêu chân thật! Khi bị ghen ghét, hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu cũng đã từng bị như thế; khi bị bắt bớ, hãy biết rằng Chúa Giêsu cũng đã từng bị như thế. Chúng ta chỉ hiểu được những đau khổ của chúng ta trong ánh sáng thập giá Chúa Giêsu Kitô.

Phần tiếp theo giải thích rõ hơn cho chúng ta biết lý do tại sao thế gian ghét chúng ta: “19Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em…” (Ga 15, 19-20). Chúa Giêsu khẳng định việc các môn đệ mang danh Ngài và thuộc về Ngài là lý do thế gian ghét và tìm mọi cách chống đối họ. Chúng ta cũng đã từng bị chống đối và ghét bỏ, nhưng điều đó xảy ra có phải vì chúng ta mang danh và thuộc về Chúa Giêsu không? Thực tế mà nói, thường chúng ta bị ghét và chống đối vì những lời nói và việc làm thiếu tế nhị hoặc thiếu suy nghĩ của mình. Rất ít người trong chúng ta bị chống đối hay bị ghét vì chúng ta sống đời sống yêu thương và tha thứ như Chúa Giêsu. Nếu chúng ta sống yêu thương và tha thứ như Chúa Giêsu mà bị người ta ghét và chống đối, hãy vui mừng vì đó là dấu chứng chúng ta thuộc về Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con đừng bao giờ lìa xa Chúa vì những thử thách, nghịch cảnh xảy đến trong cuộc đời con. Xin giúp con trở thành nhân chứng của tình yêu Chúa trong môi trường chúng con sống và phục vụ. Amen

Hoa Ven Đường

Check Also

Hội Dòng Chúc Mừng Bổn Mạng Quý Chị em

Hội Dòng Chúc Mừng Bổn Mạng Quý Chị em