Chỉ cần có Chúa

Chỉ cần có Chúa

Muốn gỡ bỏ sự “BẤT AN” bạn sẽ làm gì?

Đơn giản thôi! Bạn chỉ cần bỏ “BẤT” là bạn có “AN”. Và khi đã có “AN” bạn sẽ có:

  • An tâm: hãy an tâm vì luôn có Chúa ở cùng bạn, cho dù bạn có quên Ngài thì Ngài cũng không bao giờ bỏ rơi bạn.
  • An bình: Thiên chúa không phải chỉ có mặt trong con người bạn khi bạn lãnh nhận Mình Thánh Ngài nhưng Ngài luôn ở trong bạn và mang bình an đến cho bạn. Bạn không cảm được điều này không phải lỗi ở Ngài mà là ở bạn.
  • An toàn: chính Chúa sẽ là núi đá bảo vệ đời bạn. Nơi Ngài bạn được bảo toàn cả linh hồn và thể xác.
  • An lành: Thiên Chúa sẽ chúc lành trên mọi công việc và dự tính của bạn, chỉ cần bạn cúi đầu đón nhận ơn lành của Ngài.
  • An ủi: không ai là nơi bạn tin tưởng tâm sự giãi bày mọi chuyện bằng Thiên Chúa. Ngài vô hình nhưng Ngài không vô tâm. Ngài vô hình nhưng Ngài luôn hành động. Nếu không tin thì ngay giờ này bạn hãy ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện với Ngài.

………………………….

  • Tôi đoán chắc khi đọc đến đây bạn sẽ tìm ra cho mình nhiều cái “ AN” khác nữa.
  • Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng để bỏ được BẤT không phải là việc dễ dàng nhưng chỉ cần có Chúa thì không gì là không thể. Hãy tin tưởng và phó thác mọi chuyện cho Chúa. Hãy dâng lên Ngài những gì bạn không thể và Ngài sẽ tặng lại cho bạn những gì bạn không tưởng.

                                           TRẦN TRẦN, FMSR.