Cáo Phó

Bà Cố Maria Phạm Thị Hồng, Thân mẫu của Dì Maria Phêrô Tự Nguyễn Thị Nga
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 18g 20, Chúa Nhật ngày 11/07/2021
Tại Giáo họ Cát Thiên, Giáo xứ Tích Tín, Giáo phận Bùi Chu.
Hưởng thọ 89 tuổi

Check Also

Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật 5 Thường niên năm A

Muối và ánh sáng Muối và ánh sáng là hai vật thể rất quen thuộc …