Cáo Phó

Bà Cố Maria Phạm Thị Hồng, Thân mẫu của Dì Maria Phêrô Tự Nguyễn Thị Nga
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 18g 20, Chúa Nhật ngày 11/07/2021
Tại Giáo họ Cát Thiên, Giáo xứ Tích Tín, Giáo phận Bùi Chu.
Hưởng thọ 89 tuổi

Check Also

NIỀM VUI HỘI NGỘ

 NIỀM VUI HỘI NGỘ Trong tâm tình nhớ về nguồn cội quý chị trong 4 …