Cáo Phó

Bà Cố Maria Phạm Thị Hồng, Thân mẫu của Dì Maria Phêrô Tự Nguyễn Thị Nga
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 18g 20, Chúa Nhật ngày 11/07/2021
Tại Giáo họ Cát Thiên, Giáo xứ Tích Tín, Giáo phận Bùi Chu.
Hưởng thọ 89 tuổi

Check Also

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu(Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi Chu)

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhu (Cố Dì Tâm Dòng Mân Côi Bùi …